آوریل 26, 2020

اولین جلسه انجمن موسیقی استان تهران برگزار شد

با حضور سرپرست معاونت هنری و سینمایی، اولین جلسه دوره جدید هیئت مدیره انجمن موسیقی شعبه استان تهران این انجمن تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها