آگوست 26, 2020

وزیر فرهنگ: دیجیتال‌سازی منابع، بخشی از قدرت و دیپلماسی فرهنگی ایران است

وزیر فرهنگ و ارشاد و اسلامی، همزمان با رونمایی از سامانه‌های «حافظه ملی ایرانیان» و «سنا»، دیجیتال‌سازی منابع را بخش مهمی از قدرت نرم و دیپلماسی […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها