ژوئن 4, 2020

نماهنگ قلب خرداد

این نماهنگ در خرداد ماه سال 1399 توسط تیم سمعی و بصری بنیاد فرهنگی و هنری شهید همّت به تولید رسید
ثبت نام جشنواره عزم باورها