آگوست 9, 2020

تبیین عملیاتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در یک کتاب

کتاب «راهبردهای رهبری» تبیین عملیاتی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به قلم ابراهیم جداوی منتشر شد. ابراهیم جداوی نویسنده کتاب «راهبردهای رهبری؛ تبیین عملیاتی بیانیه گام […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها