سپتامبر 2, 2020

خانواده شهدا حجت‌های الهی برای نسل‌های مختلف هستند

وزیر ارشاد در جریان دیدار مجازی با خانواده شهیدان «ابراهیمی کارگران» و «یوسفی» از استان آذربایجان غربی، با بیان اینکه خانواده شهدا حجت الهی برای نسل‌ها […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها