آوریل 26, 2020

جلسه هماهنگی جشنواره مجازی # خانه به دور از کرونا در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد

هماهنگی، زمانبندی جشنواره و انتخاب داوران جشنواره از اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها