نوامبر 16, 2020

شکست حصر سوسنگرد به روایت سردار حیدرخانی

صادق حیدرخانی یکی از مدافعان باقی مانده از حماسه شکست حصر سوسنگرد است. او پس از گذشت ۴۰ سال از هنرمندان می‌خواهد تا حماسه مقاومت افرادی […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها