سپتامبر 2, 2020

شاهکارهای مهندسی در دوران جنگ؛ ماجرای شهید دانشجویی که پهپاد ساخت

قاسمی می‌گوید: اصفهان در جنگ شهدای نخبه زیادی داشت از جمله دانشجوی شهید، مقیمی‌زاده که در جنگ پهپاد ساخته بود، اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم به درستی […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها