آگوست 18, 2020

وزیر گزارش داد؛ فروش ۱۳۲ میلیارد ریالی کتاب در طرح تابستانه

معاونت فرهنگی وزارت ارشاد که مسؤول اطلاع‌رسانی کم و کیف اجرای طرح تابستانه کتاب است، گزارش فروش خود را از توئیت وزیر تهیه می‌کند! صالحی به […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها