جولای 22, 2020

نقد عبدالحسن برزیده به جشنواره فیلم مقاومت

حسن برزیده معتقد است: جشنواره فیلم مقاومت با پرداختن به موضوع مهمی همچون دفاع مقدس، اگرچه کار ارزشمندی را انجام می‌ دهد، اما متاسفانه جناحی عمل […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها