سپتامبر 20, 2020

گنجینه دفاع مقدس هنوز حرف‌های بسیاری برای پدیدآورندگان آثار دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تردیدی نیست که گنجینه پرگوهر دفاع مقدس هنوز حرف‌های بسیاری برای پدیدآورندگان آثار، هم‌تراز شاهکارهای بزرگ حماسی جهان دارد و […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها