سپتامبر 27, 2020

راه‌های جلوگیری از تحریف به روایت سردار افشار/ چرا ایران قطعنامه را پذیرفت؟

رئیس گروه پژوهش بسیج دانشگاه عالی دفاع ملی و فرمانده اسبق بسیج مستضعفین گفت: برای مقابله با این تحریف‌ها، لازم است که مدیران جنگ و فرماندهان […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها