سپتامبر 24, 2020

یادداشت مهمان؛ جنگ چهره زنانه دارد!

یکی از خبرنگاران حوزه زنان و خانواده معتقد است کتاب «همراه» یکی از بهترین و جامع‌ترین روایت‌های زنانه‌ای‌ است که در قالب کتاب در زمینه تاریخ […]
ثبت نام جشنواره عزم باورها